“Thi đua lập thành tích chào mừng 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 - 19/05/2018”